• Coñécenos
  • Compromiso social

CoñécenosCompromiso social

O conxunto de accións de responsabilidade social desenvolvidas por Coren responden a un firme compromiso coa sociedade e co medio ambiente en todas as actividades que leva a cabo.

Proxectos cofinanciados

PROYECTO ALISEG (2018) – Incremento da seguridade alimentaria en mercados nacionais e internacionais a través do desarrollo de novas tecnoloxías e procesos sostibles e innovadores.

PROYECTO FEADER (2017) – Implantación dunha alimentación natural en base ao emprego de ácidos orgánicos e extractos de planta

PROYECTO FEADER (2017) – Investigación sobre a mellora da bioxestión da materia orgánica xenerada nas explotaciones gandeiras

PROYECTO FEDER (2017) – Melloras de eficiencia enerxética en sistema de refrixeración de canles de pavo -Santa Cruz de Arrabaldo

PROYECTO FEADER (2017) – Melloras tecnolóxicas en CPA – Santa Cruz de Arrabaldo

PROYECTO FEADER (2017) – Melloras tecnolóxicas na Clasificadora de ovos – Polígono San Cibrán das Viñas

PROYECTO FEADER  (2017) – Melloras tecnolóxicas en Frigolouro – Porriño

PROXECTO INEGA (2017) – Eficiencia enerxética nas instalacións do CPA – Santa Cruz de Arrabaldo

PROXECTO INEGA (2017) – Eficiencia enerxética nas instalacións de FRIGOLOURO – O Porriño

PROXECTO INEGA (2017) – Eficiencia enerxética nas instalacións de NOVAFRIGSA – Lugo

PROYECTO FEADER  (2016) – Melloras tecnolóxicas en Novafrigsa – Lugo

PROXECTO FEADER 2016/29B – Novas alternativas de cultivo.

PROYECTO FEADER 2016/54B – Bioxestión materia orgánica 

PROXECTO INEGA (2016) – Planta de biomasa gandeira.

PROXECTO INEGA (2016) – Eficiencia enerxética nunha sala de caldeiras, con cambio de fuel a gas natural e queimador de caldeira de vapor.

PROYECTO INEGA (2016) – Mellora da eficiencia enerxética na Central Frigorífica co cambio de compresor e a instalación do variador de frecuencia.

PROYECTO TECNOCUN (2016) – Desarrollo de estrategias para la mejora de los piensos de conejos.

PROYECTO ALIPROT (2015) – Investigación y Desarrollo de ingredientes y alimentos proteicos con funcionalidades tecnológicas y saludables dirigidas a grupos de poblaciones específicos.

PROYECTO ALISEG (2015) – Incremento de la seguridad alimentaria en mercados nacionales e internacionales a través del desarrollo de nuevas tecnologías y procesos sostenibles e innovadores.