background newsletter

Coren en cifras

Magnitudes económicas

Somos
Somos
socios integrados e asociados
Trabajamos
Traballamos
0
empregados
Superamos
Superamos
0
millóns de facturación anual
Contamos
Contamos con
0
industrias en toda Galicia
Exportamos
Exportamos o
0%
da nosa produción cárnica
Instalaciones
temos máis
0
m2 de instalacións construídas
108 millóns de kilos Polo
24 millóns de kilos Pavo
Porcino 85 millóns de kilos
35 millóns de kilos Vacún
1,0 millon de kilos Coello
40 millóns de kilos Despezamento eelaborados
78,1 millóns de unidades Ovoscamperos
40 millónsde quilos Producións diferenciadas (Corral, Selecta e Ecolóxico)
9,6 millóns deunidades Ovos ecolóxicos
920 millóns de kilos Alimentaciónanimal

Estamos presentes en máis de 55 países de todo o mundo

¿Dónde estamos?