BENESTAR ANIMAL

Criamos os nosos animais co máximo benestar animal, incluso por riba do esixido polas normativas europeas.

SOSTIBILIDADE

Estamos firmemente comprometidos cunha produción respectuosa co medio ambiente e o desenvolvemento sostible.

CALIDADE

Controlamos a cadea de produción de principio a fin para garantir a máxima calidade e seguridade alimentaria co aval de certificadoras externas.

TRAZABILIDADE

Fomos pioneiros na implantación de sistemas de trazabilidade que permiten controlar o produto desde a súa orixe ata a chegada ao consumidor.

INNOVACIÓN

Contamos cun equipo de máis de 60 persoas dedicado a proxectos de I+D, orientados á innovación e á mellora continua.