CoñécenosCompromiso social

– conxunto de accións de responsabilidade social desenvolvidas por Coren responden a un firme compromiso coa sociedade e co medio ambiente en todas as actividades que leva a cabo.

SOMOS MEMBROS DA GLOBAL G.A.P

O grupo Coren está integrado na organización Global G.A.P., entidade de ámbito internacional dedicada á certificación do cumprimento de boas prácticas para unha agrogandería segura e sustentable.

Ver documento

Proxectos cofinanciados

PROXECTO FEADER (2019) – Proxecto “Pralav”: Producción de plantas aromáticas para a mellora da producción avícola (carne e ovos).

FERIA CIIE CHINA (2019) – Programa sinerxia da Internacionalización 2019-2020.

PROYECTO INEGA (2019) – Proxecto de mellora nas instalacións dunha explotación destinada a fabricación de piensos compostos.

PROXECTO INEGA (2019) – Proxecto Biometanización en CPA – Ourense

PROXECTO FEADER (2019) – Proxecto de ejecución de reforma e ampliación de edificación destinada a incubadora avícola.

PROXECTO CDTI (2019)– Label Hatch

PROXECTO INEGA (2018) – Instalación fotovoltaica no Centro de Reprodución Avícola de Friol – Lugo.

PROXECTO INEGA (2018) – Instalación fotovoltaica no Centro de Incubación de San Cibrao das Viñas – Ourense.

PROXECTO FEADER (2018) – Proxecto de melloras tecnolóxicas da empresa Industrias Frigoríficas del Louro S.A.

PROXECTO FEADER (2018) – Proxecto de melloras tecnolóxicas da empresa Coren Agroindustrial S.A.U

PROXECTO ALISEG (2018) – Incremento da seguridade alimentaria en mercados nacionais e internacionais a través do desarrollo de novas tecnoloxías e procesos sostibles e innovadores.

PROXECTO FEADER  (2017) – Melloras tecnolóxicas en Novafrigsa – Lugo

PROXECTO FEADER (2017) – Implantación dunha alimentación natural en base ao emprego de ácidos orgánicos e extractos de planta

PROXECTO FEADER (2017) – Investigación sobre a mellora da bioxestión da materia orgánica xenerada nas explotaciones gandeiras

PROXECTO FEDER (2017) – Melloras de eficiencia enerxética en sistema de refrixeración de canles de pavo -Santa Cruz de Arrabaldo

PROXECTO FEADER (2017) – Melloras tecnolóxicas en CPA – Santa Cruz de Arrabaldo

PROXECTO FEADER (2017) – Melloras tecnolóxicas na Clasificadora de ovos – Polígono San Cibrán das Viñas

PROXECTO FEADER  (2017) – Melloras tecnolóxicas en Frigolouro – Porriño

PROXECTO INEGA (2017) – Eficiencia enerxética nas instalacións do CPA – Santa Cruz de Arrabaldo

PROXECTO INEGA (2017) – Eficiencia enerxética nas instalacións de FRIGOLOURO – O Porriño

PROXECTO INEGA (2017) – Eficiencia enerxética nas instalacións de NOVAFRIGSA – Lugo

PROXECTO FEADER  (2016) – Melloras tecnolóxicas en Novafrigsa – Lugo

PROXECTO FEADER 2016/29B – Novas alternativas de cultivo.

PROXECTO FEADER 2016/54B – Bioxestión materia orgánica 

PROXECTO INEGA (2016) – Planta de biomasa gandeira.

PROXECTO INEGA (2016) – Eficiencia enerxética nunha sala de caldeiras, con cambio de fuel a gas natural e queimador de caldeira de vapor.

PROXECTO INEGA (2016) – Mellora da eficiencia enerxética na Central Frigorífica co cambio de compresor e a instalación do variador de frecuencia.

PROXECTO TECNOCUN (2016) – Desarrollo de estrategias para la mejora de los piensos de conejos.

PROXECTO ALIPROT (2015) – Investigación y Desarrollo de ingredientes y alimentos proteicos con funcionalidades tecnológicas y saludables dirigidas a grupos de poblaciones específicos.

PROXECTO ALISEG (2015) – Incremento de la seguridad alimentaria en mercados nacionales e internacionales a través del desarrollo de nuevas tecnologías y procesos sostenibles e innovadores.