Proyectos cofinanciados

1 - PROXECTO ALISEG (2015) - Incremento da seguridade alimentaria en mercados nacionais e internacionais a través do desenvolvemento de novas tecnoloxías e procesos sostibles e innovadores.
2 - PROXECTO ALIPROT (2015) - Investigación e desenvolvemento de ingredientes e alimentos proteicos con funcionalidades tecnolóxicas e saudables dirixidas a grupos de poboación específicos.
3 - PROXECTO TECNOCUN (2016) - Desenvolvemento de estratexias para a mellora dos pensos de coellos.
4 - PROXECTO INEGA (2016) - Mellora da eficiencia enerxética en central frigorífica con cambio de compresor e instalación de variador de frecuencia.
5 - PROXECTO INEGA (2016) - Eficiencia enerxética nunha sala de caldeiras con cambio de fuel a gas natural e queimador de caldeira de vapor.
6 - PROXECTO INEGA (2016) - Planta de biomasa gandeira.
7 - PROXECTO FEADER 2016/54B - Bioxestión de materia orgánica.
8 - PROXECTO FEADER 2016/54B - Novas alternativas de cultivo.
9 - PROXECTO FEADER (2016) - Melloras tecnolóxicas en Novafrigsa – Lugo
10 - PROXECTO INEGA (2017) - Eficiencia enerxética nas instalacións de NOVAFRIGSA – Lugo
11 - PROXECTO INEGA (2017) - Eficiencia enerxética nas instalacións de FRIGOLOURO – Porriño
12 - PROXECTO INEGA (2017) - Eficiencia enerxética nas instalacións do CPA – Santa Cruz de Arrabaldo
13 - PROXECTO FEADER (2017) - Melloras tecnolóxicas en Frigolouro – Porriño
14 - PROXECTO FEADER (2017) - Melloras tecnolóxicas na clasificadora de ovos – Polígono San Cibrao das Viñas
15 - PROXECTO FEADER (2017) - Melloras tecnolóxicas no CPA – Santa Cruz de Arrabaldo
16 - PROXECTO FEADER (2017) - Mellora da eficiencia enerxética no sistema de refrixeración de canles de pavo -Santa Cruz de Arrabaldo
17 - PROXECTO FEADER (2017) - Investigación sobre a mellora da bioxestión da materia orgánica xerada nas explotacións gandeiras
18 - PROXECTO FEADER (2017) - Implantación dunha alimentación natural en base ao emprego de ácidos orgánicos e extractos de plantas
19 - PROXECTO FEADER (2017) - Melloras tecnolóxicas en Novafrigsa – Lugo
20 - PROXECTO ALISEG (2018) - Incremento da seguridade alimentaria en mercados nacionais e internacionais a través do desenvolvemento de novas tecnoloxías e procesos sostibles e innovadores.
21 - PROXECTO FEADER (2018) - Proxecto de melloras tecnolóxicas da empresa Coren Agroindustrial S.A.U
22 - PROXECTO FEADER (2018) - Proxecto de melloras tecnolóxicas da empresa Industrias Frigoríficas del Louro S.A.
23 - PROXECTO FEADER (2018) - Proxecto de estudo de prácticas sostibles para a xestión de fertilizantes en explotacións agrarias eficientes.
24 - PROXECTO FEADER (2018) - Proxecto de estratexias de produción de vacún de carne a través da mellora da alimentación, medio ambiente e benestar animal.
25 - PROXECTO FEADER (2018) - Proxecto de estudo de alternativas de alimentación en gando vacún.
26 - PROXECTO FEADER (2018) - Proxecto de identificación e optimización de novas fontes de proteína vexetal para a alimentación de polos ecolóxicos.
27 - PROXECTO INEGA (2018) - Instalación fotovoltaica no Centro de Incubación de San Cibrao das Viñas (Ourense).
28 - PROXECTO INEGA (2018) - Instalación fotovoltaica no Centro de Reprodución Avícola de Friol (Lugo).
30 - PROXECTO FEADER (2019) - Proxecto de execución de reforma e ampliación de edificación destinado á incubadora avícola.
31 - PROXECTO INEGA (2019) - Proxecto de biometanización no Centro de Procesado Avícola
32 - PROXECTO INEGA (2019) - Proxecto de mellora nas instalacións dunha explotación destinada á fabricación de pensos compostos.
33 - FEIRA CIIE CHINA (2019) - Programa sinerxia de internacionalización 2019-2020.
34 - PROXECTO FEADER (2019) - Proxecto “Pralav”: Produción de plantas aromáticas para a mellora da produción avícola (carne e ovos).
35 - PROXECTO INEGA (2020) - Caldeira de biomasa A Ponte.
36 - PROXECTO INEGA (2020) - Caldeira de biomasa Parada de Sil.
37 - PROXECTO INEGA (2020) - Caldeira de biomasa Maceda.
38 - PROXECTO INEGA (2020) - Caldeira de biomasa Gulfar.
39 - PROXECTO INEGA (2020) - Caldeira de biomasa Bouzo.
40 - PROXECTO FEADER (2020) - Proxecto de execución dun centro de gandería porcina de produción de leitóns.
41 - PROXECTO FEADER (2020) - Proxecto de melloras tecnolóxicas da empresa Frigolouro S.A.
42 - PROXECTO FEADER (2020) - Melloras tecnolóxicas da empresa Coren Agroindustrial S.A.U. – Fábrica de pensos
43 - PROXECTO FEADER (2020) - Melloras tecnolóxicas da empresa Coren Agroindustrial S.A.U. – Bretoña
44 - PROXECTO FEADER (2020) - Melloras tecnolóxicas da empresa Coren Agroindustrial S.A.U.- Bonxe
45 - PROXECTO IDAE (2021) - Eficiencia enerxética en instalación frigorífica
46 - PROXECTO INEGA (2021) - Caldeira de biomasa Vilariño Montederramo
47 - PROXECTO INEGA (2021) - Caldeira de biomasa Vilariño Frío
48 - PROXECTO APTC (2022) - Plataforma analítica avanzada de produto para a toma de decisións (APTC)
49 - AXUDAS DO IGAPE - Programa Sinerxía da Internacionalización 2021-2022
50 - PROXECTO INEGA (2022) - Actuación IN421V-19A4 de eficiencia enerxética en c.p.s., instalación caldeira de biomasa
51 - PROXECTO APTC (2022) - Fitos acadados no proxecto "Plataforma de análise de produtos avanzada para a toma de decisións desde o consumidor"